HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

TNR Holding, girişimci, araştırmacı ve yenilikçi firmaları bünyesinde barındıran bir şirketler topluluğudur.

TNR, küresel ve yerel uygulamalar yapan yatırım ve iştirakleriyle yeni ve rekabetçi fırsatlara dayalı çalışmalarını sürdürmektedir. Altı kıtadaki faaliyetleri ile bağlı şirketlerin ihracatı bunun en önemli göstergesidir.

TNR stratejik planı doğrultusunda, tüm kürüsel türbülansa rağmen Pazar payını büyütmeyi hedeflere bağlı olarak gerçekleştirmiştir.

TNR ve bağlı şirketlerde, araştırma ve yeniliklere dayalı kurumsal yalın bir üretim ve hizmet süreciyle paydaşlar memnuniyeti ve izlenebilirlik bir numaralı önceliğe sahiptir. Doğuştan küresel bir şirketler topluluğu olarak, ulusal güvene dayalı bir eksende, stratejik plan, strateji ve performans yönetimi ilkeleri doğrultusunda stratejik ortaklık ve girişimlerle mevcut ve yeni pazarlara nüfuz etmeyi sürdürmeye devam etmektedir. Böylece, ulusal ve küresel eksenli bilgi ve iletişim teknolojileri ağı ve paydaşlar memnuniyeti odaklı olan TNR, araştırma ve yenilik eksenli atılımcı, yatırımcı ve katılımcı bir şirketler topluluğudur.